IELTS Achievers


Menka Mathani

Menka Mathani

IELTS BAND 8.0

Yashraj

Yashraj

IELTS BAND 8.0

Jasmine Bhagat

Jasmine Bhagat

IELTS BAND 7.5

Aditi Bari

Aditi Bari

IELTS Band 7.5

Shaswat Patkar

Shaswat Patkar

IELTS BAND 7.0

Jubin Varghese

Jubin Varghese

IELTS BAND 7.0

Akash Sibal

Akash Sibal

IELTS Band 7.0

Khushi Dharmik

Khushi Dharmik

IELTS Band 7.0

Simran Ruprah

Simran Ruprah

IELTS Band 7.0

Prabhnoor Kaur

Prabhnoor Kaur

IELTS Band 7.0